top of page

PAWILON WYSTAWOWY EXPO 2016 ANTALYA  

LOKALIZACJA: Antalya Turcja

ROK: 2016

ETAP: projekt konkursowy

II nagroda w konkursie międzynarodowym - projekt zespołowy

Projekt: Paweł Gałeczka, Marta Matynia

Wizualizacje: Marta Matynia

Projekt to próba zwrócenia uwagi społeczeństwa, a w szczególności dzieci na problem degradacji środowiska i wpływu tego zjawiska na nasze życie codzienne. Założenie w postaci niedoprojektowanego ogrodu, ma za zadanie wciągnąć ludzi i poprzez zabawę i naukę zaangażować ich w budowanie ogrodu. Użytkownik staje się nie tylko obserwatorem, lecz czynnie uczestniczy w procesie kształtowania krajobrazu.

BALANS

Poszukiwanie równowagi między chęcią kontrolowania natury, a jej naturalnym uwarunkowaniom i rytmem jest kluczowym elementem do naszego współistnienia. Projekt z jednej strony ma za zadanie zwrócić uwagę i pokazać naturę jako nieodłączny składnik naszego życia – producenta tlenu niezbędnego do istnienia większości żywych organizmów, ale także ludzi, jako czynnik mogący zniszczyć lub pomóc naturze. Balansując na granicy krajobrazu zbudowanego i naturalnego ogród ukazuje bliskość natury i kultury w bezustannie przekształcanym przez człowieka krajobrazie, pozwala spojrzeć na nowo na doświadczanie natury, tworzenie z nią relacji, współistnienie.

OGRÓD –ODDYCHAJĄCA KWIACIARNIA

Ogród zaprojektowany to przestrzeń skłaniająca do refleksji nad współistnieniem człowieka z naturą. Krajobraz, który dzięki swojej otwartości i dostępności pozwala wchodzić z przyrodą w bliskie relacje, obserwować ją, odczuwać, zrozumieć wzajemne zależności. Założenie przez cały okres trwania EXPO będzie się „rozrastało” poprzez działanie ludzi – każdy będzie mógł zasadzić roślinę (plug-in), wybraną wcześniej w centralnie ulokowanym pawilonie – kwiaciarni. Dzięki tym działaniom, ludzie przyczynią się do rozrostu natury oraz wytwarzania tlenu, którym oddychamy. Odwzorowaniem jego ilości w powietrzu będzie rosnący „balon” dookoła pawilonu informacyjnego. Centralny pawilon – kwiaciarnia, to infobox, który na przykładzie rodzimej flory Turcji pokaże bioróżnorodność lokalną, wyjaśni problem degradacji środowiska i zachęci do zmian.

WIELOWĄTKOWOŚĆ

Problem degradacji środowiska i negatywny wpływ ludzi na naturę to bardzo poważny i złożony problem. Bardzo często ludzie zapominają, że natura, której często nie szanujemy, jest jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Założenie w postaci niedoprojektowanego ogrodu, ma za zadanie wciągnąć ludzi i poprzez zabawę i naukę zaangażować ich w budowanie ogrodu. Użytkownik staje się nie tylko obserwatorem, lecz czynnie uczestniczy w procesie kształtowania krajobrazu.

BIORÓŻNORODNOŚĆ LOKALNA

Ze względu na to że EXPO 2016 odbywać się będzie w Turcji oraz aby wzmocnić idee ekologii, rośliny budujące założenie dobrane są na podstawie lokalnych uwarunkowań klimatycznych – z terenu kraju. Wzmocnić ma to idee lokalności oraz pokazać bioróżnorodność flory gospodarza EXPO.

PLUG –IN GARDEN

Zwrócenie uwagi dzieci na konkretny problem to duże wyzwanie. Przekaz powinien być nie tylko prosty do zrozumienia, ale też absorbujący cała ich uwagę. Rozwiązaniem tego jest ogród skonstruowany tak, aby sam w sobie był placem zabaw. Działanie założenia jest bardzo proste: każdy kto przyjdzie do ogrodu, może zasadzić wybrana wcześniej w centralnie ulokowanym pawilonie kwiaciarni roślinę – plug-in i zasadzić w przygotowanym podłożu. Dzięki temu ogród przez cały okres trwania EXPO będzie się „rozrastał”, a ludzie przyczynią się do rozwoju natury oraz wytwarzania tlenu, którym oddychamy. Możliwość kreowania własnej przestrzeni w symbiozie z naturalnymi uwarunkowaniami roślin daje dużo radości dzieciom i przy okazji uczy. Ogród staje się choreografią (ludzie i natura), przestaje pełnić tylko rolę scenografii. Proces, w którym codziennie przybywać będą nowe rośliny sprawi, że każdego dnia ogród będzie wyglądał inaczej. 

 

ODDYCHAJĄCA KWIACIARNIA

W centrum ogrodu zlokalizowana została oddychająca kwiaciarnia, pełniąca tez funkcje infoboxu. Wypełniona będzie kwiatami różnych gatunków, podzielonych na 3 grupy. Każda z nich będzie odpowiadać specyficznym warunkom panującym na terenie Turcji. Pawilon składać się będzie z 2 elementów: rdzenia - kwiaciarni oraz dodatkowej otaczającej go oddychającej warstwy. Wraz z przybywającymi w ogrodzie kwiatami namiot – balon będzie napełniał się powietrzem, odwzorowując ilość tlenu jaką zaprojektowany ogród jest w stanie wyprodukować. Wieczorem, siatka spełni funkcje lampionu podświetlonego przez rdzeń i oświetli teren założenia delikatnym, rozproszonym światłem.

 

ETAPOWOŚĆ – EXPO I CO DALEJ?

 

Ze względu na to, że teren ogrodu jest ograniczony i może wypełnić się kwiatami zanim skończy się EXPO przewidziany został kolejny etap założenia – pielęgnacja. Rdzeń wypełni się narzędziami niezbędnymi do prawidłowego zaopiekowania się naturą – do dyspozycji będą konewki, narzędzia do pielęgnacji gleby, nawozy, itp.Ze względu na to, że rośliny nie lubią zarówno suszy jak i zalewań, został zaprojektowany specjalny system oznaczeń roślin, które w danym dniu zostały już podlane. Dzięki tym działaniom życie ogrodu może trwać długo po zakończeniu EXPO, pełnić funkcje edukacyjne, a neutralna forma pawilonu zmieniać przeznaczenie w zależności od potrzeb.

bottom of page